born

De historie van kegelclub de "Born" uit Zutphen

Van de voorgeschiedenis van Kegelclub de “Born” is niet veel meer bekend. Wel weten we dat deze club jarenlang in de Hanzehof te Zutphen actief was. De heer Wijgman was een prominent figuur die ervoor zorgde dat alles in goede banen liep. Hij had steun van Born Ouderenwerk (www.bornzutphen.nl) Op een gegeven moment in 2004 kregen ze te horen dat de Hanzehof zou worden verbouwd en er geen plaats meer was voor kegelbanen. Dit zou het einde gaan betekenen van de club. Echter samen met vele anderen heeft de heer Wijgman de vergaderingen bezocht om de gemeente Zutphen ervan te overtuigen dat ze zich ook niet zomaar lieten wegsturen. Toen na een lange weg eindelijk op 8 juli 2006 de opening van het Kegelcentrum Hanzehal realiteit werd had de heer Wijgman, gezien zijn leeftijd, niet meer de moed om kegelclub de “Born” nieuw leven in te blazen. Na de vakantieperiode ging op 4 september 2006 het kegelseizoen van start. De dames Thea de Neef en Wil van der Heijden hadden intussen de handen ineengeslagen en besloten om kegelclub de “Born” voort te zetten. De heer Wijgman was er blij mee. Hij kwam weliswaar niet zelf meer kegelen maar toen we half oktober met een klein groepje van start gingen kwam hij ook even kijken. Intussen kwamen er nieuwe leden bij, dat waren o.a. de dames van kegelclub K.E.K. (ondertussen opgeheven) die ook in de Hanzehof hadden gekegeld en ook te weinig leden hadden om door te gaan. Deze dames werden lid van Kegelclub de “Born”. Zo zijn we het seizoen 2006/2007 begonnen met zo’n 10 leden. Ondertussen werd er geprobeerd de club te promoten in de Born-krant en plaatselijke weekkrant. Dit heeft nu (januari 2014) als resultaat dat we 18 leden hebben in de leeftijd van 60 t/m 90 jaar!